Resources
Title Publish Date File Size Download
Audit Report FY-2076-077 Nov 8, 2020 3258 KB
पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा Sep 21, 2020 435 KB
पत्रकारिता, असार २०७७  Aug 5, 2020 1948 KB
नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाल सरकारलाई सुझावका रुपमा बुझाएको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७७ सम्वन्धी विद्येयक मस्यौदा Jul 22, 2020 222 KB
नेपाल पत्रकार महासंघ कोरोना (कोभिड १९) को संक्रमणको असरबाट प्रभावित भएका पत्रकार र सञ्चार माध्यको अवस्थाबारे अनुगमन प्रतिवेदन Jun 9, 2020 320 KB
पत्रकारिता- काेराेना काल May 15, 2020 2159 KB
कोरोना संक्रमित जिल्लाको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन Apr 30, 2020 80 KB
बीमा २०७६ माघ १ Jan 14, 2020 59 KB
Finance Report : 1st Baishak 2076- 30 Ashoj 2076 Nov 12, 2019 1632 KB
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) Sep 24, 2019 147 KB